Archiwum autora: doradca

Poradniki

Upadłość konsumencka w pigułce

Doradztwo Pośrednictwo Finansowe

Wprowadzona od grudnia 2014 roku nowelizacja upadłości konsumenckiej ułatwiła osobom zadłużonym pozbyć się długów. Według statystyk w pierwszym kwartale tego roku z możliwości tej skorzystało przeszło 1300 dłużników, którzy popadli w kryzys z różnych powodów; stali się niewypłacalni z przyczyn niezależnych od siebie, tj. np. na skutek choroby, wypadku, utraty pracy, a nie rażącego niedbalstwa wnioskującego. Opóźnienia w spłacie zobowiązań muszą w chwili złożenia wniosku do sądu przekraczać 3 miesiące. Należy podkreślić, że tryb jest inny w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i inny w odniesieniu do przedsiębiorców.

czytaj dalej
Artykuły

Lokata, czy można na niej stracić?

Kredyty Eksperci Finansowi

Lokaty od lat uchodzą za jeden z bezpieczniejszych produktów oszczędnościowych. Dla mniej odważnych – produkt idealny. Mimo, że zysk na skutek spadku oprocentowania nie jest porażający, ale pewny. Niestety jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem poniżej 2,47% w stosunku rocznym, nic na niej nie zarobimy, a wręcz możemy stracić. Dlaczego? To sprawka inflacji. W kwietniu tego roku stopa inflacji wyniosła 2% i prawdopodobnie utrzyma się dłużej. Lokaty z oprocentowaniem poniżej 2,47% w skali roku to minimalne oprocentowanie, które ochroni zdeponowane środki przed inflacją.

czytaj dalej
Analizy

Top 5 inwestycji na 2017 rok

Inwestowanie Eksperci Finansowi

Rok 2016 zakończył się już dwa miesiące temu. Obserwowaliśmy zmiany polityczne, gospodarcze, ataki terrorystyczne i wojny. Nie możemy zakładać, że rok 2017 będzie stabilniejszy pod względem gospodarczym i politycznym, a co za tym idzie i finansowym w kraju i na świecie. Raczej nie zapowiada się na wzrost stóp procentowych na wyższym poziomie więc depozyty bankowe nie dadzą inwestorom większych zysków. W co zatem warto inwestować, by zarobić więcej z minimalnym ryzykiem?

czytaj dalej
Artykuły

Wszystko o BIG InfoMonitor

Skuteczni Eksperci Finansowi

Biuro informacji gospodarczej BIG jest instytucją, która gromadzi, przechowuje i udostępnia dane dotyczące nierzetelnych dłużników. Informacje te mogą przekazywać i pozyskiwać instytucje, które zawarły z BIG stosowną umowę. Dlaczego znalezienie się na listach BIG jest dla nas niekorzystne? Głównie dlatego, że utrudnia lub często uniemożliwia wydanie pozytywnej opinii np. kredytowej. Podstawa funkcjonowania BIG InfoMonitor jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Niektóre bazy, oprócz negatywnych historii archiwizują dane pozytywne, które można wykorzystać choćby w negocjacjach biznesowych czy banku.

czytaj dalej
1 2 3 4 5 9